En omfattande och opartisk service

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar runtom i Finland samt Åland på båda inhemska språken. Välj nedan vilken typ av kund du är för att se tjänster som är skräddarsydda för dig.

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar runtom i Finland samt Åland på båda inhemska språken. Välj nedan vilken typ av kund du är för att se tjänster som är skräddarsydda för dig.

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar runtom i Finland samt Åland på båda inhemska språken. Välj nedan vilken typ av kund du är för att se tjänster som är skräddarsydda för dig.

Slider

Visste du att?

Kortvariga sjukfrånvarons mängd var enligt undersökning 35% större då ventilationen var under 10 l/s per person, än dem som hade ca 20 l/s per person.

Energicertifikat krävs vid försäljning och uthyrning av småhus om huset är större än 50m2!

Välj rätt kundgrupp du tillhör

Vet du inte vad du är I behov av?